Logopedist

Hier ga je werken
Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft, in het grootste deel van Nederland. We bundelen de krachten van Curadomi (thuiszorg), Agathos (thuiszorg en ambulante hulpverlening) en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn (verzorgings- en verpleeghuizen). Dagelijks bieden we met bijna 3100 medewerkers en 800 vrijwilligers een compleet pakket aan zorg, ondersteuning en hulpverlening. In ons werk staat de zorg voor onze cliënten en hun mantelzorgers centraal. Dat doen we met hart en ziel, vanuit onze christelijke levensovertuiging.
Dit is wat je gaat doen
Voor meerdere locaties zijn wij op zoek naar een ondernemende logopedist t.b.v de eerste lijn en op afroepbasis, die onze multidisciplinaire teams wil komen versterken. Onze behandelaren geven zorg vanuit een betrokken professionele attitude, waarbij de kernwaarden gestalte krijgen. Vanuit een persoonlijke relatie met de cliënt wordt er gezocht naar behandeling en zorg die afgestemd is op de mogelijkheden van de cliënt. De zorgrelatie tussen medewerker en cliënt staat bij ons centraal.

Je werkt met diverse doelgroepen. De logopedist is onderdeel van een multidisciplinair team met onder andere specialisten oudergeneeskunde, (GZ)psychogen, ergotherapeuten, diëtisten, fysiotherapeuten en muziektherapeuten. Uiteraard heb je ook veel contact met de zorg- en welzijnsmedewerkers op de afdelingen/woongroepen. Samen zijn wij gericht op het creëren van goede zorg aan onze cliënten. Daarnaast maak je onderdeel uit van de vakgroep logopedie en ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van continuïteit van logopedie op alle locaties van Lelie zorggroep.

Ook is er een belangrijke rol weggelegd voor de logopedist om eerstelijns zorg aan te bieden aan de thuiswonende (oudere) cliënt. De rol van eerstelijns logopedist is een zelfstandige, solistische functie waarbij je de mogelijkheid krijgt om de eerstelijns logopedie verder op de kaart te zetten en uit te breiden, uiteraard binnen een multidisciplinair team.
Dit verwachten wij van jou
• Je bent in het bezit van een HBO-diploma Logopedie en je hebt (stage)ervaring in de ouderenzorg (PG/somatiek).
• Je bent cliëntgericht en je kunt zowel zelfstandig als in groepsverband werken.
• Uiteraard beschik je over empathie en een respectvolle attitude naar cliënten.
• Daarnaast beschik je over voldoende ondernemerszin om de eerste lijn voor onze cliëntendoelgroep verder uit te breiden.

Wij vinden het belangrijk dat je mede inhoud geeft aan de protestants-christelijke identiteit van de organisatie. Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Het opvragen van een referentie is een standaard onderdeel van onze selectieprocedure.
Dit mag je van ons verwachten
• Een professioneel en betrokken team waar we er voor elkaar zijn.
• Ruimte voor eigen inbreng.
• Kennis ontwikkelen en kennis delen vinden wij belangrijk. Als professional krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in je vak.
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De functie is ingedeeld in FWG-functiegroep 55.

Solliciteren

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marco van Veen, teamleider behandelzaken, bereikbaar via telefoonnummer 0623564525

Sollicitaties zonder CV en motivatie worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren