jantine-wilschut-liggend

Voorzitter van de klachtencommissie

Hier ga je werken
Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft. Dagelijks werken we met veel gemotiveerde medewerkers aan ouderenzorg, thuiszorg, begeleiding, behandeling en hulpverlening. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging. Lelie zorggroep bundelt de krachten van Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn.

Ziet u het als uw missie om een oordeel te geven over ingediende klachten, de Raad van Bestuur bij te staan met uw advies? Dan bent u mogelijk onze nieuwe Voorzitter van de klachtencommissie.
Dit is wat je gaat doen
De klachtencommissie van Lelie zorggroep opereert als adviescommissie van de Raad van Bestuur en bestaat uit minstens drie leden. De commissie heeft tot doel om, binnen de doelstellingen van Lelie zorggroep, de rechten van de cliënten te beschermen. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg en dienstverlening.

Als voorzitter van de externe klachtencommissie van Lelie zorggroep houdt u zich bezig met het waarborgen van een goede afhandeling van externe klachten. Er wordt een oordeel over de gegrondheid van ingediende klachten gegeven. Ook brengt u advies uit aan de Raad van Bestuur over het nemen van maatregelen voor preventie en verbetering op basis van één of meerdere, samenhangende klachten. De commissie brengt een openbaar jaarverslag uit, welke verwerkt wordt in het Maatschappelijk Verslag van het Jaardocument.

Het aantal uren is afhankelijk van het aantal ingediende klachten. Dit gaat om circa 12 uur per jaar.

De klachtencommissie heeft de volgende taken
- Het waarborgen van een goede afhandeling van ingediende klachten
- Het geven van een oordeel over de gegrondheid van ingediende klachten aan de klager, de aangeklaagde en de Raad van Bestuur van Leliezorggroep
- Het zorgdragen voor registratie van de ontvangen klachten en vastlegging van de verrichte activiteiten in het kader van klachten afhandeling
- Het geven van advies aan de Raad van Bestuur over het nemen van maatregelen uit het oogpunt van preventie en verbetering naar aanleiding van een individuele klacht dan wel een reeks van samenhangende klachten
- Het zorg dragen voor een goede afstemming met de Raad van Bestuur en andere personen die betrokken zijn bij de opvang en behandeling van klachten

De klachtencommissie brengt jaarlijks voor 1 april van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar een geanomiseerd verslag uit van haar werkzaamheden aan de Raad van Bestuur. Daarin beschrijft de commissie het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten en de strekking van haar adviezen.
Dit verwachten wij van jou
• Afgeronde opleiding (WO) richting Rechten
• U herkent zich in een juridisch en zorg gerelateerd profiel
• U heeft werkervaring met gelijksoortige werkzaamheden.
• Naast gedegen kennis van op het gebied van klachtenafhandeling en advisering, beschikt u ook over kennis van de organisatie, organisatieprocessen, de regio, de dienstverlening, de gezondheidszorg en relevante wet- en regelgeving.

U bent een adviesvaardig, daadkrachtig en initiatiefrijk persoon. U weet draagvlak te creëren en tegenstellingen te overbruggen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden, werkt u systematisch en ordelijk. Verder bent u integer en betrouwbaar. U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

U onderschrijft de missie, visie en identiteit van Lelie zorggroep en kunt de verschillende merken en elk specifiek merk vertegenwoordigen.
Dit mag je van ons verwachten
Als voorzitter van de klachtencommissie geldt een vergoeding van € 100, - per vergadering en daarnaast een kilometervergoeding.

Solliciteren

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hendrik Jan van den Berg, bestuurder, bereikbaar via telefoonnummer 0900 22 44 777.

Sollicitaties zonder CV en motivatie worden niet in behandeling genomen.

Op deze vacature kan gereageerd worden tot en met 25 oktober 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren